Tilskud


Folketinget har pålagt energiselskaberne at medvirke til energibesparelser hos forbrugerne. Selskaberne har derfor indført en tilskudsordning, der støtter dine energibesparelser.

Tilskuddet gives som en rabat – jo større energibesparelse – jo større tilskud!

Oplysninger om tilskuddet:
- Tilskuddet udgør i alt 300 kr. pr. 1.000 kWh energibesparelse. Værdien er dermed 375 kr. pr 1.000 kWh energibesparelse for private forbrugere.

Isolering af ydervægge ( opvarmet med oliefyr )
Eks.
• Ydervægge i et parcelhus fra 1962, bestående af en 30 cm uisoleret hulrum, ønskes isoleret ved indblæsning af isoleringsmateriale ( samlet areal, der efterisoleres, udgør i alt i alt 110 m2)

• Energibesparelse jævnfør standardværdikataloget: 62 kWh/ m2

• Tilskud udgør i alt: 62 x 110 x 1,5 x 0,30 kr. = 3.069,00 kr.ekskl. moms.

Så frem der er spørgsmål til tilskudsordningen er du altid velkommen til at skrive eller ringe til Jysk Isolering.dk